Now loading.
Please wait.

منو

021-44038160

support@bdconf.ir

سومین همایش رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار

درباره ما

 سومین همایش بین المللی رویکردهای نوین در کسب و کار وتوسعه مشاغل با محور "همسویی با رشد و توسعه اقتصادی كشور"

کشور عزیزمان نیازمند خروج از شرایط رکود اقتصادی و حرکت جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. در چنین شرایطی، سازمان های ایرانی در حوزه های مختلف مواجه با چالش های داخلی و فراسازمانی هستند، و تحرک اقتصادی در سطوح کلان و خرد نیاز به تدابیر ویژه و تلاش فراوان دارد. مدیریت ارتباطات متقابل بین مدیران سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و سیاستگذاران نیز نیازمند طرح هایی سیستمی و سرمایه اجتماعی بالایی است. به علاوه، ورود نسل جدیدی از مدیران به مدیریت سطوح مختلف سازمان های ایرانی و انتظارات آنها برای جهانی شدن این سازمان ها، شرایط جدیدی را در عرصه مدیریت کشور به وجود آورده است.

با توجه به این موقعیت، بسیاری از صاحبنظران چه از مدیران ارشد سازمان ها و چه از اساتید و محققان مدیریت پیشنهاد می کنند که برای ایجاد تحرکی وسیع در عرصه های اقتصادی و موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی نیازمند \"تحول\" هستیم. تحول در اندیشه ها و عادات مدیریتی و خلق نگاه ها، الگوها و روش هایی جدید برای تحرک و ساختن آینده سازمان ها و کشور عزیزمان، از کلیدی ترین موضوعات سالهای پیش رو خواهد بود.

همایش بین المللی رویکردهای نوین در کسب و کار وتوسعه مشاغل در سومین دوره برگزاری خود تحول در سازمان های ایرانی همسو با رشد و توسعه اقتصادی کشور را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. برخی موضوعات محوري که می توانند در زمینه های مختلف مرتبط با کنفرانس، تبیین کننده ابعاد مختلف تم کنفرانس باشند به شرح زیر است:

تاثير عوامل محيطي كسب و كار بر شناسايي زمينه ها و موفقيت در تحول سازمان ها؛

تحول در الگوهاي ذهني براي تحول در سازمانها و ایجاد تحرک اقتصادی؛

تعاملات سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي با سياستگذاران براي ايجاد و تقويت تحرك اقتصادي؛

استراتژی ها و راهكارهاي ارتقاي اساسی عملكرد سازمان هاي بزرگ ايراني به منظور ایجاد برندهای جهانی؛

      تعاملات بین المللی در کسب و کار، و همکاری های بین سازمانی با سازمان ها و شرکت های موفق بین المللی؛

      يادگيري سازمانی، مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات برای ايجاد تحول در كسب و كار؛

رهبري تحول و نوآوري در کسب و کار و تداوم کارآفرینی سازمانی؛

    نظام هاي حاكميت شركتي و مسئولیت های اجتماعی براي ايجاد اطمينان از رشد پايدار؛

الگوها و روش هاي موثر سرمايه گذاري براي رشد و تحول دركسب و كار؛

   الگوهاي افزايش سرمايه اجتماعي در سازمان ها و نگهداشت منابع انسانی خبره براي ايجاد تحول در كسب و كار؛

   شناسايي، انتخاب و پرورش رهبران تحول زا در كسب و كار.

از کلیه مدیران محترم سازمان ها در سطوح مختلف، اساتید و محققان گرامی دعوت می شود تا با پیوستن به این تلاش جمعی، کنفرانس امسال را همسو با ایجاد و تقویت تحرک اقتصادی در کشور یاری بخشند